Chinese Glossary

CHINESE GLOSSARY

KEY

(1) Generic for Names such as: Authors, Entities, Countries, Provinces, districts, Regions, Towns, Periodicals, Magazines, Journals, Associations, Institutes, etc. Also for Titles of Films, Songs and all material other than Literature.

Entries made according to the works ëspellings in the authors original ariticlesí, followed by their respective pinyin.

Example 1: (1) Daxing 大兴;

Example 2: (1) Cheng-Te 正德 Zhengde.

(2) Generic for Literature: Books, Articles in either Books or Periodicals, and Titles of Literacy Works such as: Poem and Book Chapters.

Example: (2) Dongri Tianjia 《春日田家》.

(3) Generic for all Chinese words.

Example: (3) diaopai 调牌.

(4) Generic for foreign words orally adapted to Chinese language or from national minorities.

Example: (4) fan tan 蕃滩

(5) Generic for Names in other language than Chinese (followed by pinyin).

Example: (5) Five Dynasties 五代 Wudai.

(6) Generic for literature and Titles of literary words in other language than Chinese (followed by pinyin).

Example: (6) Dazzling Love 《幻旋迷情》 Juanxuan miqing

(7) Generic for all words in other language than Chinese (followed by pinyin).

Example: (7) earth 地 di.

(8) Generic for all exceptions which do not comply with previously indicated categories (followed by pinyin).

Example: (8) pachinus angulatus 葛 ge.

(3) ai 艾

(2) Ai de quanli 爱的权利

(2) Ai, shi buneng wangji de 爱是不能忘记的

(5) Álvaro Semedo 阿尔瓦雷兹·塞梅多 Aerwaleisi Semeiduo

(1) Ama 阿妈

(5) Amakau 澳门 Macao

(1) An Ran 安然

(1) Anbabao 暗八宝

(1) Anbaxiang 暗八仙

(1) anchasi anchashi 按察司按察使

(1) anchasi fushi xunhai fushi 按察司副使巡生活费副使

(1) Anda 俺答

(1) Annan 安南

(3) anshiliu 安石榴 [pommegranate / old spelling]

(1) Anshun 安顺

(3) ao 澳 [port]

(1) Ao Shan 岙山 Macao

(4) Ao Yi 澳夷

(2) Ao zhong yougan 澳中有感

(2) Ao zhong zayong 岙中杂咏

(1) Aomen 澳门

(1) Aomen Bihui 澳门笔会

(1) Aomen Guiqiao Zonghui 澳门归侨总会

(2) Aomen jilüe 澳门记略

(1) Aomen Meishujia Xiehui 澳门美术家协会

(2) Aomen shi 澳门诗

(1) Aomen Wenhua Sishu 澳门文化司署

(1) Aomen wenhua yanjiuhui 澳门文化研究会

(2) Aomen yugong yong ba shou 澳门寓公咏八首

(2) Aomen zashi 澳门杂诗

(2) Aomen zhanggu 澳门掌故

(4) Ba Fan Dapusa 八幡大菩萨

(1) Ba Jin 巴金

(1) Babao 八宝

(3) Bagua 八卦

(1) Bai Liushu 白流苏

(3) baigai 宝盖

(2) Baihehuar 百合花

(3) Bainian ruyuan 百年如愿

(1) Baiyangdian 白洋淀

(1) Bajixiang 八仙

(1) Bancangba 板仓坝

(1) Bao Bingde 鲍秉德

(1) Bao Xiangxian 鲍象贤

(1) Baoding 保定

(1) Baoding Diqu Wenlian 保定地区文联

(3) baoping 宝瓶

(3) baopingan 保平安

(3) baosan 宝伞

(3) basi 八丝

(1) Baxian 八像

(1) Bei Song 北宋

(1) Beidahuang 北大荒

(3) beidou 北斗

(2) Beijiguang 北极光

(1) Beijing 北京

(1) Beijing Daxue 北京大学

(1) Beijing Eyu Xueyuan 北京俄语学院

(1) Beijing tushuguan 北京图书馆

(1) Beijing Zuojia Xiehui 北京作家协会

(1) Beitai 北台

(1) beiwodu zhihuidu 备倭都指挥督

(5) Bérnard-Maître, Henri 裴化行 Pei Huaxing

(4) biebie 哵哵

(4) biege 哵哥

(1) Bing Xin 冰心

(1) Bingbu 兵部

(3) binghuashou 饼花手

(2) Boli 玻璃

(2) Bolijing 玻璃镜

(4) bora 婆兰

(1) Bu An Ran 不安然

(3) bu shan 不善

(3) Bubu gaosheng 步步高升

(3) budongxin 不动心

(1) Buhai Heshang 弥勒佛

(1) Bujie 不偕

(1) Caishen 财神

(3) canjiang fu 参将府

(5) Canton 广州 Guangzhou

(1) Cao Guojiu 曹国舅

(1) Cao Jinghua 曹荆华

(1) Cao Qiqiao 曹七巧

(1) Cao Shushi 曹叔实

(2) Caoyu 草语

(1) Cen Long 岑朗

(1) Cha Yihuang 查伊璜

(1) Chan Xueru 陈雪如

(3) chang chang jiu jiu 长长久久

(1) Chang'e 嫦娥

(5) Changcheng 长城

(1) Changsha 长沙

(1) Changshu 叙熟

(1) Changtu 长涂

(1) Chaoshan 潮汕

(1) Chaozhou 潮州

(1) Chaozhou fu 潮州府

(1) Chen 陈

(1) Chen Bangyan 陈邦彦

(1) Chen Derong 谌德容

(1) Chen Dulu 陈独漉

(1) Chen Duxiu 陈独秀

(1) Chen Gongyin 陈恭尹

(1) Chen Gui 陈圭

(1) Chen Ludi 陈芦荻

(1) Chen Rong 谌容

(1) Chen Wangdao 陈望道

(1) Chen Yongzheng 陈永正

(1) Chen Yuan 陈垣

(1) Chen Zhiping 陈支平

(1) Chenfan fu 程番府

(1) Cheng Guangyu 程光裕

(1) Chengdu 成都

(7) chenxiang 沉香

(2) Chenzhong de chiban 沉重的翅膀

(1) Chidao 赤道

(2) Chih Fang Wai Chi 职方外记 Zhifang Waiji

(3) chong pei 充沛

(1) Chou Shixiong 周世雄

(2) Chuan qi 传奇

(1) Chuan Yunxiang 传云祥

(1) Chun Bao 春宝

(1) Chunjie 春节

(3) Chunfeng deyi 春风得意

(2) Chunnuan shijie 春暖时节

(2) Chunqiu biannianshi 春秋编年史

(2) Ci Hai 辞海

(1) Confucius 孔子

(5) Confucius 孔子 kongzi

(5) Coxinga 郑成功 Zheng Chengkong

(1) Cui Wei 翠微

(1) Cui'er 翠儿

(2) Cuiweicun 翠微村

(5) Cultural Institute of Macau 澳门文化司署 Aomen Wenhua Sishu

(3) cun 寸

(2) Da Liangguang Ying Shiting jijiao Guang kou 答两广殷石汀计剿广寇

(1) Da Shan 大汕

(1) Da Yu 大禹

(1) Dai Jing 戴璟

(3) daji dali 大吉大利

(1) Dalong yao 大垄窰址

(1) Dan 蛋

(2) Dandan de chenwu 淡淡的晨雾

(3) danjia 蜑家/蛋家

(1) Danxia 丹霞

(2) Dao 刀 [knife]

(3) dao 桃 [peach]

(3) Dao 道 [the 'Path' /the 'Way' / the 'Absolute']

(2) Daodejing 道德经

(1) Daoguang 道光

(1) Dapu 大浦

(2) Datong 大铳

(1) Daxiyang guo 大西洋国

(2) De 德 [sense of duty]

(1) deng 登 [promotion]

(2) Deng Ji 登记

(3) denglong 灯笼

(1) Deqing zhou 德庆州

(1) Dian 电

(1) Dianbai 电白

(1) Diao Chan 刁婵

(1) Dier ci xuechao 第二次学潮

(3) Dierge shinian 第二个十年

(1) Dilong 地龙

(1) Ding Ling 丁玲

(1) DingYizhong 丁以忠

(2) Ding Yizhong zhuan 丁以忠传

(1) Dinghai 定海

(3) Dingqi shi 定期市

(3) Disange shinian 第三个十年

(3) Dise tianxian 地色天香

(1) Diyi Nüzi Zhongxue 第一女子中学

(3) Diyige shinian 第一个十年

(2) Diyu 地语

(1) Dong Po Jushi 东坡居士

(1) Dong Wang Yangsi 东望洋寺

(1) Dong Zhongshu 董仲舒

(1) Dongchuan fu 东川府

(2) Dongfang nüxing 东方女性

(1) Dongguan 东莞 Dongwan

(1) Dongwan 东莞

(1) Dongxi 东溪

(3) Dongxi yaochi 东溪窰址

(1) Dongyang xuebao 东洋学报

(2) Du Li Gengke, Gong Tianshi xinci youzuo 读李耕客、龚天石新词有作

(2) Du sheng yuese 读圣约翰

(2) Du xitai tongkuji 读西台恸哭记

(1) Du Zhen 杜臻

(3) duan 端

(1) dufu 督抚

(3) dui ou 对偶

(2) Duimian 对面

(1) Dulu 独漉

(4) Duntian 顿田

(3) duobao jing 多宝镜

(3) duqiangbo 独樯舶

(2) Dushihua xiaoshuo 都市化小说

(3) dutang 都堂

(3) e 恶

(1) Emituofo 阿弥陀佛

(1) Er Shen 二婶

(1) Fa Moklan 花木兰

(3) falun 法轮

(3) faluo 法螺

(4) fan 番 [foreign]

(1) Fan Liuyuan 范柳原

(3) fan Qing fu Ming 反清复明

(1) Fan Ruiang 范端昂

(3) fandao 番刀

(1) Fang Hao 方豪

(1) Fang Wu 方武

(1) Fang Zhuankai 方颛恺

(2) fangou 番狗

(3) fangui 番鬼

(2) Fangzhou 方舟

(3) fannu 番女

(3) fanren 番人

(4) Fatochei 佛教 Fojiao

(3) Fawang 法王

(1) Fei Chengkang 费成康

(1) Fei Yuan 费渊

(2) Fen 分

(3) fen 分 [divided]

(1) Feng Heyi 冯和仪

(1) Feng Shilai 冯拾来

(1) Feng Zikai 丰子恺

(1) Feng Zongpu 冯錘璞

(3) fenghuang 凤凰

(2) Fengqi xuenüe 风欺雪虐

(1) Fengxian 沣县

(3) fenshui 风水

(5) Fernão Mendes Pinto 平托 Pingtuo

(1) Fojiao 佛教

(4) folangji 佛郎机

(1) Foshan 佛山

(4) Foshi 佛逝

(3) foshou 佛手

(5) Francis Xavier 沙忽略 Sha Wulüe

(3) fu 福 [happiness / good fortune]

(3) fu 府 [prefecture]

(1) Fu Jiajie 傅家杰

(3) fu lou ku 葫芦

(3) Fu Lu Shou 福禄寿

(1) Fuchanlong 富产龙

(1) Fudan Daxue 复旦大学

(1) Fujian 福建

(1) Fujian sheng 福建省

(1) Fujian Sheng Buwuguan 福建省博物馆

(1) Fujian Xuexiao 福建学校

(3) fujiang fu 副将府

(1) Fuliang 孚梁

(1) Fushun 富顺

(1) Fuwang 福王

(2) Fuxi 伏羲

(3) Fuxing gaozhao 福星高照

(2) Fuyi quanshu 赋役全书

(1) Fuzhou fu 福州府

(1) Gao Xiaosheng 高晓声

(2) Gaoshou pian 官守篇

(1) Gaozhou 高州

(1) Gaozi 告子

(4) Gau Xan 岙山 Macao

(1) Ge Rongjin 葛荣晋

(4) Gegeluo 哥各罗

(4) Geluo 个罗

(3) Geming Zhanzheng 革命战争

(1) Gengxu zhi bian 更戌之变

(5) Gobi 戈壁

(3) Gong xi fa cai 恭喜发财

(1) Gong Xianglin 龚翔麟

(1) Gongchang fu 巩昌府

(3) gongji 公鸡

(1) Gongtuan Lianhehui 工团联合会

(2) Gu 谷

(1) Gu Yu 谷峪

(3) gua 瓜

(3) guan 冠 [cock's comb]

(3) guan 官 [official (in Imperial times)]

(1) Guandi 关帝

(1) Guangdong 广东

(1) Guangdong Daxue 广东大学

(3) Guangdong Fujian yaoxi 广东、福建窰系

(1) Guangdong sheng 广东省

(2) Guangdong tongzhi 广东通志

(2) Guangdong tongzhi chugao 广东通志初稿

(2) Guangdong xinyu 广东新语

(3) guangduan 光缎

(1) Guanghai 广海

(3) Guangren 广人

(1) Guangxi 广西

(1) Guangxu 光绪

(2) Guangyu tu 广舆图

(1) Guangzhou 广州

(1) Guangzhou fu 广州府

(2) Guangzhou zhuzhici 广州竹枝词

(1) Guanhuang 关公

(1) Guanwai 关外

(1) Guanyin 观音

(3) guazi 瓜子

(1) Gugong Buwuguan 故宫博物院

(3) gui 龟 [tortoise]

(3) gui 鬼 [ghost]

(1) Gui Xing 贵星

(4) guinu 鬼奴

(1) Guisi 癸巳

(1) Guiwang 桂王

(1) Guiyang 贵阳

(1) Guizhou sheng 贵州省

(1) Guo Bohe 郭伯和

(1) Guo Fei 郭棐

(1) Guo Shangbin 郭尚宾

(1) GuoYiping 郭一萍

(1) Guoli Fujian Yinyue Zhuanke Xuexiao 国立福建音乐专科学校

(1) Guomindang 国民党

(2) Haibin guren 海滨故人

(1) haibo 海舶

(3) haidaofushi 海道副使

(1) Haijiang Xuebao 海疆学报

(1) Haijin 海禁

(3) hailing 海

(7) haiqizhuxiang 海漆诸香

(2) Haishui 海水

(7) hai-tao 海道副使 haidaofushi

(1) Haiwai Jiaoyu Xueyuan 海外教育学院

(1) Han 汉

(1) Han Feizi 韩非子

(1) Han Huaizhun 韩槐准

(1) Han Xiangzi 韩湘子

(1) Han Zhongli 汉鍾离

(1) Hang Ying 航鹰

(1) Hangzhou 杭州

(1) Hankou 汉口

(1) Hanzhong fu 汉中府

(1) Haojing 濠镜

(1) Haojing 濠境

(3) haojing 好境 [bright and promisory future]

(3) haojing 好景 [landscape]

(1) Haojing'ao 濠镜岙

(3) haoran zhi qi 浩然之气

(4) Haoshan 濠山 Macao

(1) Harbin 哈尔滨

(3) he 鹤 [crane]

(1) He Jiang 何绛

(3) he luo 盒罗

(1) He Shixiong 何世雄

(1) He Xiangu 何仙姑

(1) He Yaba 何亚八

(1) Hebei 河北

(1) He-he 和合

(1) Hei Laocai 黑老蔡

(1) Hei Mengyang 黑孟阳

(2) Heiren 黑人

(4) Heling 河陵

(1) Henan 河南

(1) Henan sheng 河南省

(3) hengdi 横笛

(4) Homitofe 阿弥陀佛 Emituofo

(3) hong bao 红包

(2) Hong Dou 红豆

(5) Hong Kong 香港 Xianggang

(3) hongbao 红包

(1) Hongdi 洪帝

(2) Hongloumeng 红楼梦

(4) hongmao 红毛

(1) Hongwu 洪武

(1) Hou Jinjing 候金镜

(1) HouYi 后羿

(2) Houyu 货语

(2) Houzhi 后帙

(1) Hsing hsüeh 性学 Xinxue

(1) Hu zhou 泸州 Huzhou

(3) hua 化

(3) hua 画

(1) Hua'an 华安

(1) Huai 淮

(1) Huaibei 淮北

(2) Huaibo 淮泊

(1) Huaiyuan 怀远

(3) Huakai fugui 花开富贵

(3) hualan 花蓝

(3) Huana yaoxi 华南窰系

(1) Huang 黄帝

(1) Huang Bailu 黄白禄

(1) Huang Lizhou 黄梨洲

(2) Huang Ming shiqie 皇明史窃

(1) Huang Qing 皇庆

(1) Huang Qiong 黄琼

(1) Huang Xiaofeng 黄晓峰

(1) huangdao 黄道

(3) huangdao 黄道

(1) Huangdi 黄帝

(1) Huanghe 黄河

(2) Huanghe gudaoren 黄河故道人

(2) Huangshan zhi lian 荒山之恋

(1) Huaqiao Dao Bao 华侨导报

(1) Huaqiao Daxue 华侨大学

(1) Huazhou 化州

(1) Hubei 湖北

(3) hudie 蝴蝶

(1) Huguang 湖广

(1) Huizhou 徽州

(1) Huizhou fu 惠州府

(1) Huizong 惠宗

(1) Hulanhe 呼兰河

(2) Hulanhe zhuan 呼兰河传

(3) hulu 葫芦

(1) Hunan 湖南

(1) Huo Ju Bao 火炬报

(1) Hutiaomen 虎跳门

(1) Hutoumen 虎头门

(1) Huzhou 泸州

(4) Ieong Sao Leng, Sylvia 杨秀玲

(1) Ji Shan 迹删

(1) Ji Xianlin 季羡林

(1) Jiading zhou 嘉定州

(1) Jiajia 佳佳

(1) Jiajing 嘉靖

(3) jian 剑

(3) jiandui 煎堆

(1) Jiang 姜

(1) Jiang Bingzhi 蒋冰之

(1) Jiang Mei 江枚

(1) Jiangsu 江苏

(1) Jiangxi 江西

(8) jiangxiang 降香

(2) Jianjing de chanyuan 静静的产院

(1) Jianning fu 建宁府

(3) jiaoyin 交印

(1) Jiaoyu Zazhi 教育杂志

(1) Jiaqing 嘉靖

(1) Jiayin 甲寅

(1) Jiazi zhou qibiao 甲子周期表

(1) Jidong 季冬

(1) Jiefang Zhanzheng 解放战争

(2) Jiehun 结婚

(2) Jieyue 解约

(1) Jihai 己亥

(1) Jimei Zhongxue 集美中学

(3) jin 斤

(1) Jin Naiwen 金乃文

(1) Jin zhou 金州 Jinzhou

(1) Jinan chubanshe 济南出版社

(1) Jinan Daxue 济南大学

(1) Jing Lan 静兰

(1) Jingdezhen 景德镇

(1) Jinghu Yiyuan 镜湖医院

(1) Jinling 金陵

(2) Jinsuo ji 金锁记

(2) Jinxiugu zhi lian 绵绣谷之恋

(3) jinyu 金鱼

(3) Jinyu mantang 金玉满堂

(1) Jinzhou 金州

(1) Jiqi 鸡栖

(1) Jishan 迹删

(3) jitong 机铳

(3) jiu 久 [continuity / perenity]

(3) jiu 九 [nine]

(1) Jiulongjiang 九龙江

(1) Jiuyiba Shibian 九一八事变

(1) Jiuzhou 九洲

(1) Jiwei 己未

(3) Jixiang ruyi 吉祥如意

(3) ju 注 [to remain]

(3) ju 菊 [chrysanthemum]

(3) ju 橘 [orange]

(1) Jun zhou 钧州 Junzhou

(1) Junzhou 钧州

(3) junzi 君子

(1) Kaifeng fu 开封府

(5) Kanaya Osamu 金谷治 Jin Gu Zhi

(1) Kangxi 康熙

(1) Kaogu Zhuanye 考古专业

(2) Kegang 客纲

(3) keilun 麒麟

(3) Keilun songzi 麒麟送子

(2) Keji 客记

(5) Kiangwu Hospital 镜湖医院 JinghuYiyuan

(3) Kong Hei Fat Choi 恭喜发财 Gong Xi Fa Cai

(1) Kong Jue 孔厥

(1) Kongzi 孔子

(1) Kuang Husheng 匡互生

(1) Kuangtung 广东 Guangdong

(6) Kuang-yü-t'u 广舆图 Guangyu tu

(3) kun 拐 [staff/pole]

(3) kun 贵 [precious stone / expensive / valuable]

(3) kun 官 [Imperial official hat]

(3) kun 琨 [Imperial jade scepter]

(3) kun 桂 [cassia tree]

(2) Kun Yü Wan Kuo Chüan Thu 坤舆万国全图 Kunyu Wanguo Quantu

(1) Kunlun shan 昆仑山

(2) Kunyu Wanguo Quantu 坤舆万国全图

(3) laisi 利是

(5) Lampacao 浪白嶴 Langbaijiao

(5) Lampacau 浪白滘 Langbaijiao

(1) Lan Caihe 蓝采和

(1) Lang Wei 郎伟

(1) Langbai 浪白嶴

(1) Langbai'ao 浪白嶴 Langbaijiao

(1) Langbaijiao 浪白滘

(5) Lang-peh-kao 浪白滘 Langbaijiao

(1) Laozi 老子

(1) Leifeng Haiyun si 雷峰海云寺

(2) Leiyan mohu zhong de xinnian 泪眼模糊中的信念

(1) Leizhou fu 雷州府

(5) Leonel de Souza 沙萨 Shasa

(5) Leonel de Souza 苏沙 Susha

(5) Leonel de Souza 素萨 Susa

(3) Leyue Yingcai 乐育英才

(3) li 鲤 [carp]

(3) li 莉 [white jasmin]

(3) li 礼 [manners]

(3) li 里 [measurement]

(3) li 吏 [officer]

(1) Li 历 [alias]

(3) li 利 [advantage / social promotion / [profit]

(1) Li chun 立春

(1) Li Da 李达

(1) Li Di 李杕

(1) Li Diaoyuan 李调元

(1) Li Feigan 李芾甘

(1) Li I-shan 李山人 Li Shangyin

(2) Li Ji 礼记

(1) Li Lisan 李立三

(1) Li Shangyin 李山人

(1) Li Shangyin 李商隐

(1) Li Shuoxun 李硕勋

(1) Li Siyao 李侍尧

(1) Li Yishan 李义山

(1) Li Zhizao 李之藻

(2) Li'ersao gaijia 李二嫂改嫁

(3) lian 莲

(1) Lian Feng Miao 莲峰庙

(1) Lianfeng 莲峰

(1) Liang Lingguang 梁灵光

(3) liang neng 良能

(1) Liang Piyun 梁披云

(1) Liang Piyun deng wu ren shufa zhuanke zhanlan 梁披云等五人书法篆刻展览

(2) Liang Piyun Shiyi Shuhua Zhan 梁披云诗意书画展

(1) Liang Qiang 梁倩

(3) liang zhi 良知

(2) Liangge jiating 两个家庭

(1) Liangguang 两广

(2) Lianghun keyi maimo 灵魂可以卖么

(3) lianhua 莲花

(3) lianjing 莲茎

(3) lianye 莲叶

(1) Lianzhou 廉州

(1) Lianzhou 连州

(1) Lianzhou fu 廉州府

(3) liaohebo 料河舶

(1) Liaoning 辽宁

(1) Lida Xueyuan 立达学院

(1) Lida Zhongxue 立达中学

(2) Lijing 礼经

(2) Lilun 礼论

(1) Liming Daxue 黎明大学

(1) Liming Gaozhong 黎明高中

(2) Liming Xuanyan 黎明宣言

(1) Liming Xueyuan 黎明学院

(1) Lin Aishan 林艾山

(1) Lin Biao 林彪

(1) Lin Daojing 林道静

(1) Lin Fu 林富

(1) Lin Qingfen 林清芬

(1) Lin Yusheng 林毓生

(1) Lin Zexu 林则徐

(1) Lin Zugeng 林祖赓

(3) ling 玲 [bell]

(3) ling 灵 [spirit]

(1) Ling Jie 凌吉

(2) Linghai jianwen 岭海见闻

(1) Lingnan 岭南

(3) lingxing 菱形

(1) Lingyi 灵一

(3) lingzhi 灵芝

(1) Liping fu 黎平府

(4) Liqi 离其

(3) liu 柳 [willow tree]

(1) Liu Dabai 刘大白

(1) Liu Lian 柳莲

(1) Liu Quan 柳泉

(2) Liu Shi 流逝

(1) Liu Xiang 刘向

(1) Liu Yisheng 刘逸生

(2) Liujiu jie chuzhongsheng 69届初中生

(1) Liuqiu 琉球

(3) liyi 礼义

(3) lizong 立轴

(1) Lo 罗 Luo

(3) long 龙

(1) Longan fu 龙安府

(1) Longbai 浪白

(1) Longguang 龙光

(1) Longqing 隆庆

(3) longwang 龙皇

(3) longxianxiang 龙涎香

(1) Lou Lim lok 卢廉若

(3) lu 禄 [riches / prosperity / official promotion]

(3) lu 鹿 [deer]

(1) Lu Daohuai 陆道淮

(1) Lu Dongbin 吕洞宾

(1) Lu Jianan 栗建安

(1) Lu Ping 陆萍

(1) Lu Qinqin 陆芩芩

(1) Lu Sha 露沙

(1) Lu Tinglong 卢廷龙

(1) Lu Wenting 陆文婷

(1) Lu Xiyan 陆希言

(1) Lu Xun 鲁迅

(1) Lu Yin 卢隐

(2) Lunyu 论语

(1) Luo 罗

(1) Luo Hongxian 罗洪先

(1) Luo Shimi 罗世弥

(1) Luo Shu 罗淑

(1) Luoding zhou 罗定州

(4) Luolan 罗兰

(4) Luoyue 罗越

(1) Luxi 鹿溪

(1) Luzhou Chuannan Lianhe Xianli Shifan Xuexiao 泸州川南联合县立师范学校

(1) Ma Feng 马烽

(1) Magu 麻姑

(2) Maijie Duo 麦吉垛

(1) Maima 卖麻

(2) Manli 曼丽

(3) Mantanghong 满堂红

(3) mao 猫 [cat]

(3) mao 卯 [morning]

(1) Mao Dun 茅盾

(1) Mao Dun wenxue jiang 茅盾文学奖

(1) Mao Yibo 毛一波

(1) Mao Zedong 毛泽东

(4) maya 马牙

(3) mei 美 [beautiful]

(3) mei 梅 [plum tree]

(1) Mei Hen 梅痕

(1) Mei zhou 眉州 Meizhou

(3) meihua 梅花

(2) Meiyou niukoude hongchenshan 没有纽扣的红衬衫

(1) Meizhou 眉州

(3) men 门 [gate / door]

(1) Men Shen 门神

(1) Menchung 孟春

(1) Mencius 孟子 Mengzi

(4) Mendu 明毒

(2) Menghen xinyingji 梦痕心影集

(2) Mengke 梦珂

(1) Mengzi 孟子

(2) Mianbu 棉布

(3) miao 庙

(1) Min 闽 [Fujian]

(1) Ming 明

(1) Ming Guo 民国

(2) Ming shilu 明实录

(2) Ming Shizong 明诗综

(2) Ming Shizong shilu 明世宗实录

(2) Ming tongjian 明通鉴

(1) Mingguo Ribao 民国日报

(2) Mingshi 明史

(2) Mingshi xinbian 明史新编

(1) Minzhong 民钟

(1) Mo Zhongzi 莫仲子

(7) mochibanatei 饼花手 binghuashou

(1) Mojing 墨井

(1) Mojing Daoren 墨井道人

(2) Mojing Daoren shigao 墨井道人诗稿

(2) Moli 茉莉

(4) Moyi 摩逸

(2) Mozi 墨子

(1) mudan 牡丹

(2) Mudating 牡丹亭

(1) Muzong 穆宗

(2) Na bushi meidouhua 那不是眉豆花

(1) Nan Song 南宋

(1) Nanchang 南昌

(1) Nanjing 南京

(1) Nanjing 南靖

(1) Nanjing Daxue 南京大学

(1) Nansong 南宋

(1) Nantai 南台

(1) Nantou 南头

(1) Nanxiong fu 南雄府

(4) Nian 辇

(3) Nian nian ruyi 年年如意

(3) Niansheng guizi 年生贵子

(1) Niu Dashui 牛大水

(3) niu yi 牛衣

(3) niulang chiu 牛郎绸

(3) niutoubo 牛头舶

(2) Nuli Congshu 奴隶丛书

(1) Nüzi Shifan Xueyuan 女子师范学院

(2) O, Xiangxue 哦,香雪

(1) Ouyang Bijin 欧阳必进

(1) Gobi 戈壁 Guo bi

(5) Pamir 帕米尔

(1) Pan Lai 潘耒

(1) Pan Shou 潘受

(3) panchang 盘长

(1) Pang Shangpeng 庞尚鹏

(1) Panyu 番禺

(3) pei 旆

(5) Pei Huaxing 裴化行

(1) Petofi Sandor 裴多菲

(3) pianfu 蝙蝠

(1) Pinghe 平和

(1) Pingmin nüxiao 平民女校

(1) Pingnan Wang 平南王

(1) Pingsha 平沙

(3) pinyin 拼音

(3) pipa 琵琶

(4) Polu 婆露

(1) Puan 普安

(1) Pudong Gongren Zidi Xuexiao 浦东工人子弟学校

(1) Puji si 普济寺

(1) Pujiang 浦江

(3) putau 葡萄

(2) Putian 莆田

(3) qi 旗 [flag]

(3) qi 喜 [happiness / abundance]

(3) qi 气 [vital energy / vital breath]

(3) qi 耆 [sixty years of age]

(1) Qi Hong 齐虹

(3) qian 缠 [together / in unity with]

(3) qian 钱 [coin]

(1) Qian Yikai 钱以垲

(2) Qiangniu de gua butian 强扭的瓜不甜

(3) qianli jing 千里镜

(1) Qianshan 前山

(2) Qianzhi 前帙

(5) Qiaobao Zhijia 侨胞之家

(3) qijue 七绝

(3) qin 秦

(3) qing 情 [emotional nature]

(1) Qing 清 [a dynasty]

(3) qing 幸 [prosperity / happiness]

(3) qing 磬 [musical stone]

(3) qing 青 [blue / green / grey]

(2) Qing cheng zhi lian 倾城之恋

(2) Qingchun zhi ge 青春之歌

(1) Qinghua Daxue 清华大学

(1) Qingzhou 青洲

(2) Qinyu 禽语

(1) Qinzhou 钦州

(1) Qinzhou 秦州

(1) Qiong zhou 邛州 Qiongzhou

(1) Qionghai 琼海

(1) Qiongzhou 邛州

(1) Qiongzhou fu 琼州府

(2) Qiqiaoban 七朽板

(1) Qitan 奇潭

(2) Qiu hong zui zao ji 秋鸿觜爪集

(2) Qiufengqiuyu chousharen 秋风秋雨愁煞人

(3) qixing 七星

(2) Qiyu 器语

(2) Qu Dajun 屈大均

(2) Qu Dajun jishi nianxi 屈大均纪事年系

(1) Qu Qiubai 瞿秋白

(2) Qu Wengshan xiansheng nianpu 屈翁山先生年谱

(1) Quanguo Guiguo Huaqiao Lianhehui 全国归国华侨联合会

(1) Quanguo youxiu duanbian xiaoshuo jiang 全国优秀短篇小说奖

(1) Quanguo youxiu zhongpian xiaoshuo jiang 全国优秀中篇小说奖

(1) Quanguo Zhengxie 全国政协

(3) quanren jiaoyu 全人教育

(1) Quanzhou 泉州

(1) Quanzhou fu 泉州府

(2) Quguo 去国

(3) ren 人 [human being / person]

(3) ren 仁 [benevolence / kindheartedness]

(2) Ren dao zhongnian 人到中年

(1) Ren Jiyu 任继愈

(3) ren zhi xing e 人之性恶

(1) Renmin Dahuitang 人民大会堂

(1) Renshen 壬申

(3) renyi 仁义

(2) Renyu 人语

(5) Review of Culture 文化杂志 Wenhua zazhi

(1) Riben Jinshi Kaguxui Yanjiuhui 日本近世考古学研究会

(2) Riben yijian 日本一鉴

(1) Rou Shi 柔石 [Aricn]

(1) Ru Zhijuan 茹志鹃

(1) Ruan Yuan 阮元

(3) ruyi 如意

(1) San Guo 三果

(2) San Lian 三恋

(3) sanba 三巴

(2) Sanba ji 三巴集

(3) Sanbasi 三巴寺

(3) Sanduo jiriu 三多九如

(2) Sanguozhi 三国志

(2) Sanlian 三恋

(3) sanmubo 三木舶

(1) Sanshan 三山

(1) Sanxing 三星

(1) Sanyou 三友

(1) Sanzaoshan 三灶山

(2) Sanzhou 三洲

(1) Sanzhouyang 三州洋

(2) Sanzou yanzhuang 三走严庄

(1) Saozi 嫂子

(1) Sha Fei 莎菲

(1) Sha Manghai 沙孟海

(2) Sha Wulue zan 沙勿略

(1) Shaanxi 陕西

(2) Shaduan 纱缎

(1) Shafei 莎菲

(2) Shafeinüshide riji 莎菲女士的日记

(3) shan 善墨

(3) shan huzhi 珊瑚枝

(1) Shandi 上帝

(1) Shandong 山东

(1) Shandong Daxue 山东大学

(1) Shang 商

(1) Shang Kexi 尚可喜

(1) Shangchuan Dao 上川岛

(1) Shangchuandao 上川岛

(1) Shangdi 上帝

(1) Shanghai 上海

(1) Shanghai Daxue 上海大学

(1) Shanghai Xuexiao 上海学校

(1) Shangwu yinshuguan 商务印书馆

(1) Shanhaiguan 山海关

(1) Shantou 汕头

(1) Shantouqi 汕头器

(1) Shanxi 山西

(1) Shanxi sheng 陕西省

(3) shanzi 扇子

(1) Shao'an 诏安

(1) Shaoguan 韶关

(1) Shaozhou fu 韶州府

(1) Shating 沙亭

(3) she 蛇

(1) Shehuixue Xi 社会学系

(3) shen 神

(1) Shen Zhongjiu 沈仲九

(1) Shendu 身毒

(3) sheng 省

(1) Shengli Zhongxue 省立中学

(2) Shengrenqi 生人妻

(2) Shengsi chang 生死场

(1) Shenjiazhuang 申家庄

(1) Shenlong 神龙

(2) Shennong 神农

(1) Shi 诗 [poet]

(3) shi 狮 [lion]

(3) shi 氏 [family name]

(3) shi 始 [start]

(3) shi 石 [stone]

(1) Shi Guo 安石国

(1) Shi Jin Zhong 释今种

(1) Shi Zhecun 施蟄存

(1) shibosi 市舶司

(1) Shier dizhi 十二地支

(1) Shier Huashen 十二花神

(3) shih 诗

(2) Shijie shehuiyundong shilue 世界社会运动史略

(2) Shijing 诗经

(1) shilang 侍郎

(3) shiliu 石榴 [pommegrante (new spelling)]

(4) Shinto 身毒 Shendu

(1) Shisanhang 十三行

(2) Shiyu 食语

(4) Shizi 狮子

(4) Shizi 十字

(1) Shizimen 十字门

(1) Shizong 世宗

(3) shou 寿

(1) Shou Lizi 收黎子

(1) Shouxing Gong 寿星公

(2) Shouyu 兽语

(1) Shu Bei 舒贝

(1) Shu pu 书谱

(1) Shu ren xue tang 树人学堂

(2) Shu yu zhou zilu 殊域周咨录

(3) shuan fu 双福

(3) shuan qian 相缠

(3) shuang 升 [rising / elevating]

(3) shuang 双 [pair]

(3) shuang jiao 双角

(3) shuang shu 双书

(3) Shuanglong xizhu 双龙戏珠

(3) shuangxiang shijiao 双向视角

(3) shuanxi 双喜

(3) shui 水

(2) Shuihuchuan 水浒传

(2) Shuiyu 水语

(2) Shujing 书经

(1) Shun 舜

(1) Shunzhi 顺治

(2) Shuoshu 硕鼠

(3) si 思 [think / consider / deliberate]

(3) si 寺 [temple]

(1) Sichuan 四川

(1) Sichuan sheng 四川省

(1) Sida meiren 四大美人

(1) Sige xiandaihua 四个现代化

(3) sigua 西瓜

(1) Sihua jianshe 四化建设

(3) Siji changle 四季叙乐

(1) Sijichangkai 四季叙开

(1) siling 四灵

(1) Sirenbang 四人帮

(1) Sishen 四神

(2) Sishi 四市

(3) siyan qi jueju 四言七绝句

(3) so 所 suo

(1) Song 宋 [a dynasty]

(3) song 松 [pine]

(5) St. John's Island 上川岛 Shangchuangdao

(1) Su Dongpo 苏东坡

(1) Su Qing 苏青

(1) Su Shi 苏轼

(1) Sudong Zhongxue 苏东中学

(1) Sun Li 孙犁

(1) Sun Zhongshan 孙中山

(3) suo 所

(1) Suzhou 苏州

(1) Swatow 汕头器 Shantouqi

(2) Ta 塔

(3) tai 台 [terrace / hill]

(3) tai 泰 [safe / peaceful / extreme / most]

(1) Tai zhou 泰州 Taizhou

(1) Tair Gou 台儿沟

(1) Taiwan 台湾

(1) Taiwan Haixia 台湾海峡

(5) Taiwan Strait 台湾海峡 Taiwan Haixia

(1) Tali 大利

(1) Tan shenshen 谭婶婶

(1) Tang 唐

(1) Tang Kaijian 汤开建

(3) tang lianzi 糖莲子

(1) Tang Xianzu 汤显祖

(1) Tang Xuanzong 唐玄宗

(3) tangren 唐人

(1) Tangwang 唐王

(3) tanka 蜑家/蛋家 danjia

(1) Tao Yuanming 陶渊明

(1) Tengyue zhou 腾越州

(7) te-quei 铁柜 tiegui

(4) Thiencio 天竺 Tianzhu

(1) Tianlong 天龙

(1) Tianqi 天启

(1) Tianran 天然

(3) tiaofu 条幅

(1) Tianzhu 天竺

(1) Tie Ning 铁凝

(2) Tie Ning xiaoshuo ji 铁凝小说集

(1) Tieguai Li 铁拐李

(1) Tianshan 天山

(3) tieshu 铁树

(1) Tingzhou fu 汀州府

(1) Tongguyang 铜鼓洋

(3) tu 吐

(3) tu z 兔子

(1) Tu Zemin 涂泽民

(3) tufu 土府

(2) Tumilu 荼蘼露

(1) Tunmen 屯门

(1) Tuojiang 沱江

(1) Waiwenxi 外文系

(1) Wanchai 湾仔

(1) Wang 王

(1) Wang Anyi 王安忆

(1) Wang Anyou 王安龙

(1) Wang Bo 汪柏

(1) Wang Jian 王健

(1) Wang Pei 王沛

(1) Wang Xianqian 王先谦

(1) Wang Yongsou 汪慵叟

(1) Wang Zhang 王章

(1) Wang Zhaojun 王昭君

(1) Wang Zhi 王直

(1) Wang Zongyan 王宗衍

(1) Wangdong 望峒

(1) Wangxia 望厦

(2) Wangyangtai 望洋台

(2) Wangyangtai shi 望洋台诗

(3) wanii 万里 [ten thousand miles]

(1) Wanli 万历 [emperor]

(3) wei 伪 [false / fake / bogus]

(3) wei 卫 [defend / guard / protect]

(1) Wei Di 苇弟

(2) Wei nuli de muqin 为奴隶的母亲

(3) weiji 为己

(3) weiren 为人

(1) Wen Wen 雯雯

(1) Wenghua Dageming 文化大革命

(2) Wengshan shiwai 翁山诗外

(1) Wenhua dageming 文化大革命

(2) Wenhua xungen xiaoshuo 文化寻根小说

(1) Wenhua zazhi 文化杂志

(3) wenti xiaoshuo 问题小说

(2) Wenwen xilie 雯雯系列

(1) Wenxue Jikan 文学季刊

(2) Wo zai naer cuoguo le ni 我在哪儿错过了你

(2) Wo zai Xiacun de shihou 我在霞村的时候

(2) Wobian shilüe 倭变事略

(1) Wu Baitao 吴白匋

(3) Wu Dai Tong Tang 五代同堂

(1) Wu Guifang 吴桂芳

(1) Wu Kegang 吴克刚

(1) Wu Langxi 吴郎西

(1) Wu Qing 五清

(1) Wu Xingzuo 吴兴祚

(2) wu ya 乌鸦

(1) Wu Yushan 吴渔山

(1) Wuchang Shida 武昌师大

(1) Wuchang Shifan Daxue 武昌师范大学

(1) Wufu 五福

(1) Wuhan Changjiang dajiao 武汉长江大桥

(1) Wulun 五伦

(1) Wumeng fu 乌蒙府

(1) Wurui 五瑞

(1) Wusa Yundong 五卅

(1) Wusa fu 乌撒府

(1) Wusanshi Can'an 五·三十惨案

(1) Wuse 五色

(1) Wushan 巫山

(3) wusi 五丝

(1) Wusi Yundong 五四运动

(3) wutong shu 梧桐树

(1) Wuyinkai 五音阶

(1) Wuzhai 五寨

(3) Wuzhou chihui 吴州赤绘

(3) wuzi 五子

(3) Wuzi dengke 五子登科

(3) Wuzi taokui 五子套魁

(1) Xai Jun 萧军

(3) xi 喜 [joy / happiness]

(2) Xi 席 [mat/rug]

(1) Xi Shi 西施

(1) Xi'an Xibei Nongxueyuan 西安西北农学院

(1) Xi'an 西安

(1) Xia 夏

(1) Xia Xie 夏燮

(1) Xiamen 厦门

(1) Xiamen Daxue 夏门大学

(3) Xian 仙 [immortal geniuses / spirits]

(3) xian 县 [county]

(1) Xiang Xue 香雪

(1) Xianggang 香港 Hong Kong

(1) Xianggang Daxue 香港大学

(5) Xianggang Nanguang Youxian Gongsi 香港南光有限公司

(1) Xiangshan 香山

(1) Xiangshan'ao 香山澳

(3) xianwei jing 显微镜

(2) Xiao Baozhuang 小饱庄

(1) Xiao Cuizi 渥

(1) Xiao Hong 萧红

(1) Xiao Tuanyuan 小团圆

(2) Xiaocheng zhi lian 小城之恋

(1) Xiaoshu 小叔

(1) Xiaoshuo Yuebao 小说月报

(1) Xiaoxi 小西

(1) Xiaoximen 小西门

(1) Xie Ao 谢谢

(1) Xie Huisheng 谢慧生

(1) Xie Kangle 谢康乐

(1) Xie Wanying 谢婉莹

(2) Xie Xiyang Guo Zhang hui shanhu bijia 谢西洋郭丈惠珊瑚笔架

(1) Xiehe Nüzi Daxue 协和女子大学

(1) Xihan 西汉

(3) xin 心

(2) Xin emü yingxong zhuan 新儿女英雄传

(2) Xinde xinnian 新的信念

(3) xing 星 [star]

(3) xing 性 [nature / character / sex]

(2) Xing e pian 性恶篇

(1) Xing'an zhou 兴安州

(1) Xingan zhou 兴安州 Xiang'an zhou

(3) xingling 胜利

(2) Xingshipian 形势篇

(1) Xinning 新宁

(2) Xinshi xinban 新事新办

(1) Xinshiqi 新时期

(1) Xinxue 性学

(3) Xishang meishao 喜上眉梢

(3) Xishi mianmian 喜事绵绵

(1) Xitai 西台

(3) xiuke 休克 [premature death]

(1) Xiwangmu 西皇母

(3) xiyang 西洋

(3) xiyang boyi 西洋舶夷

(4) Xiyang guo zhang 西洋郭丈

(3) xiyang ju 西洋菊

(2) Xiyang lian 西洋莲

(3) xiyangbu 西洋布

(3) xiyangren 西洋人

(2) Xizong shilu 熹宗实录

(2) Xu 序

(1) Xu Bixi 徐碧溪

(1) Xu Guangqi 徐光启

(1) Xu Sumin 许苏民

(3) xuan 县

(1) Xuantong 宣统

(1) Xuanwei 宣慰

(3) xue 学

(1) Xuelu 雪庐

(2) Xuelu shigao 雪庐诗稿

(1) Xueyu 雪予

(1) xunfu 巡抚

(1) xunfuduyushi 巡抚都御史

(2) Xunzi 荀子

(1) Xuzhou 徐州

(1) Ya Qian 亚南

(1) Yazhou 雅州 Yazhou

(1) Yamen 衙门

(3) yan 砚

(1) Yan Ruyan 严如熤

(1) Yan Song 严嵩

(1) Yan'an 延安 Yanan

(1) Yanan 延安

(3) yang 阳

(1) Yang Chengye 杨成业

(1) Yang Guifei 杨贵妃

(1) Yang Hansheng 阳翰生

(2) Yang Jisheng 杨继盛

(2) Yang Jisheng zhuan 杨继盛传

(1) Yang Mo 杨沫

(1) Yang Xiaomei 杨小梅

(1) Yang Xiong 杨雄

(1) Yang Xiuling, Sylvia 杨秀玲

(1) Yang Yuhuan 杨玉环

(1) Yang Zhihua 杨之华

(2) Yangbo 洋舶

(1) Yangzi 杨子

(1) Yanping fu 延平府

(3) yao 摇 [drum / wave / shake]

(1) Yao 尧 [emperor]

(1) Yazhou 雅州

(1) Ye Junjian 叶健君

(2) Yeyu 谒遇

(3) yi 义

(3) yi ding 一锭

(2) Yi qun bao 益群报

(2) Yie Lu 夜路

(1) Yierjiu Yundong 一二九运动

(3) yifan fengshun 一帆风顺

(2) Yijia danhuaji 一架弹花机

(2) Yijing 易经

(1) Yijun 翊钧

(1) Yimao 乙卯

(3) yin 印 [seal / stamp / chop]

(3) yin 阴 [the female principle]

(2) Yin 银 [silver]

(1) Yin Guangren 印光任

(1) Yin Shouheng 尹守衡

(1) Yin Zhengmao 殷正茂

(3) ying 鹰 [eagle / falcon]

(3) ying mao 英耄

(3) ying xiang 影相

(3) Ying yong 英勇

(2) Yinghai xiao ge ji 瀛海啸歌集

(2) Yingshen 迎圣

(2) yingwu 鹦鹉

(1) Yingyu Xi 英语系

(1) Yinkeng 银坑

(2) Yinxing banlu 隐形伴侣

(3) yinyangbang 阴阳板

(3) yitiao bianfa 一条鞭法

(1) Yixiang 珠江 Zhujiang

(3) Yizisun 宜子孙

(2) Yong Sha Wulue 咏沙勿略

(1) Yongchun 永春

(1) Yongning 永宁

(1) Yongqing 永青

(3) you 西

(4) Youda 右笪

(3) yu 裕 [plentiful]

(3) yu 鱼 [fish]

(1) Yu 元 Yuan

(3) yu 余 [abundance / affluence / wealth]

(1) Yu Dayou 俞大猷

(1) Yu Pingbo 俞平伯

(1) Yu Yongze 余永泽

(1) Yu zhou 禹州 Yuzhou

(2) Yu, Sha, Sha, Sha 雨,沙,沙,沙

(1) Yuan 元 Yuan

(1) Yuan Jing 袁静

(1) Yuanyuan 圆圆

(1) Yue 粤 [Guangdong]

(3) yue 月 [moon]

(1) Yuedong 粤东

(2) Yuedong biji 粤东笔记

(2) Yuedong Jianwen lu 粤中见闻录

(1) Yuegang 月港

(2) Yüeh Ling 月历

(2) Yuejing 乐经

(2) Yueyou xiaoji粤游小记

(2) Yuezhong jianwen 粤中见闻

(3) yugu 鱼鼓

(1) Yun Ying 云英

(3) yunduan 云缎

(1) Yunnan sheng 云南省

(1) Yunxiao 云霄

(3) yuxi 玉玺

(1) Yuzhou 禹州

(2) Zai na lücaodi shang 在那绿草地上

(2) Zai tongyi dipingxian shang 在同一地平线上

(2) Zai yiyuan zhong 在医院中

(1) Zaojun 灶君

(1) Zeng Chu 曾储

(1) Zeng Yiben 曾一本

(1) Zhaguoluo 吒过罗

(3) zhang 丈

(1) Zhang Ailing 张爱玲

(1) Zhang Guolao 张果老

(1) Zhang Jie 张洁

(2) Zhang Jie xiaoshuo, juben xuan 张洁小说、剧本选

(1) Zhang Jingpan 张璟盘

(1) Zhang Jinlong 张金龙

(1) Zhang Juzheng 张居正

(1) Zhang Kangkang 张抗抗

(2) Zhang Kangkang zhongpian xiaoshuo ji 张抗抗中篇小说集

(1) Zhang Lian 张琏

(1) Zhang Minggang 张鸣冈

(1) Zhang Qu 张渠

(1) Zhang Rulin 张汝霖

(1) Zhang Shunhui 张舜徽

(1) Zhang Tianze 张天泽

(1) Zhang Xilao 张西老

(1) Zhang Xintai 张心泰

(1) Zhang Xinxin 张辛欣

(1) Zhang Yuanzhou 张元洲

(1) Zhang Zengming 章憎命

(1) Zhangjiang 漳江

(1) Zhangpu 漳浦

(1) Zhangyao 漳窰

(1) Zhangzhou 漳州

(2) Zhangzhou yao 漳州窰

(1) Zhao Juntao 赵君陶

(1) Zhao Puchu 赵朴初

(1) Zhao Shuli 赵树理

(3) zhaoli 笊篱

(1) Zhaoqing 肇庆

(1) Zhaoqing fu 肇庆府

(1) Zhejian 浙江

(1) Zhejiang 浙江 Zhejian

(1) Zhelin 柘林

(1) Zhelin bingbian 柘林兵变

(1) Zhen Zhen 贞贞

(1) Zheng Chengkong 郑成功

(1) Zheng Shungong 郑舜功

(1) Zheng Xuemen 郑学檬

(1) Zheng Zhenduo 郑振铎

(1) Zhengde 正德

(2) Zhengjia Fengbo 正教奉褒

(1) Zhengyi Ribao 正义日报

(1) Zhenning 镇宁

(3) zhi 智

(2) Zhifang Waiji 职方外记

(2) Zhiqing xilie xiaoshuo 知青系列小说

(1) zhixian 知县

(1) Zhong Fuguang 鍾复光

(1) Zhong Yu 鍾雨

(1) Zhongguo Dongfang Wenhua Yanjiuhui 中国东方文化研究会 [National Institute of Oriental Culture]

(1) Zhongguo huangdaodai 中国黄道带

(1) Zhongguo Renmin Daxue 中国人民大学

(1) Zhongguo shehui kexue yuan 中国社会科学院

(2) Zhongguo shufa da cidian 中国书法大词典

(1) Zhongguo tushukan xingshe 中国图书刊行社

(1) Zhongguo Wenhua Shiji Yanjiusuo 中国文化史藉研究所

(1) Zhongguo Wenhua Shuyuan 中国文化书院

(1) Zhongguo Zhongyang Wenshiguan 中国中央文史馆

(1) Zhongguo Zuojia Xiehui 中国作家协会

(1) Zhonghuaminguo 中华民国

(1) Zhonghuarenmin gongheguo 中华人民共和国

(1) Zhongkui 鍾馗

(1) Zhongnan Xuekan 中南学刊

(1) Zhongshan Daxue 中山大学

(2) Zhong-wai guanxi shi fangxiang 中外关系史方向

(1) Zhongwen Xi 中文系

(1) Zhou 周 [dynasty]

(3) zhou 州 [subprefecture]

(1) Zhou Lianxia 周链霞 Lianxia

(1) Zhou Luan 周鸾

(1) Zhou Wenbin 周文彬

(1) Zhoujia 周甲

(3) zhu 竹 [bamboo]

(3) zhu 珠 [pearl/thunder]

(3) zhu 珠 [whishing pearl]

(3) zhu 祝 [best wishes]

(1) Zhu Jieqin 朱杰勤

(1) Zhu Wan 朱纨

(1) Zhu Yafei 朱亚非

(3) zhuan 传

(2) Zhufan gongwu 诸番贡物

(2) Zhujian fengshiji 珠江奉使记

(1) Zhujiang 珠江

(1) Zi Jun 子君

(3) Zibai chengkuang 子百成筐

(1) Zigong 子贡

(3) ziyou jiaoyu 自由教育

(3) zong 轴 [hanging scroll]

(1) Zong Pu 宗璞

(1) zongbing 总兵

(1) zongdu 总督

(1) Zonggonghui 总工会

(2) Zui houde junzilan 最后的君子兰

(2) Zuihoude anxi 最后的安息

(2) Zumu lu 祖母绿

(1) Zun Kong 尊孔

(1) Zunkong Zhongxue 尊孔中学

(3) Zuolian shiqi 左联时期

(3) Zuoyi shinian 左翼十年

start p. 303
end p.