Festive Series - “2017 Spring Concert”

Friday, January 20, 2017 20:00     Pak Wai Activities Centre     Admission with free ticket

Kalinka Wang Danhong

Snow Lanterns of Lantern Festival Liu Ying
Tian Ding, Guo Shuangxi, Suona

Xinjiang Girls WuSi Manjiang/Arr. Li Ka Wa
Kong Pou In, Xylophone  Li Chang, Hand drum

Yao Minority Dance Liu Tieshan and Mao Yuan /Arr. Peng Xiuwen

The Overture of Dream of the Red Chamber Wang Liping

The Moon Represents My Heart Weng Qingxi /Arr. Kuan Nai Chung

Overture from “Dagger Society” Shang Yi

Spring Lu Lianghui

Duration: approximately 45 minutes, without intermission.

《2017迎春音樂會》 《2017迎春音樂會》