Devotion and Promotion Series
“Concert in Museum” by the Macao Chinese Orchestra

Saturday, January 11, 2014 15:00     Mandarin's House    

Jasmine  Jiangsu Folksong / Arr. Li Fubin

Black Boat  Pixinguinha / Arr. Kuan Nai Chung

Martial Arts  He Bin

Smile  Miro / Arr. Li Wenping

In that Faraway Place  Qinghai folk song/ Arr. Peng Xiuwen

Jar Dance  Sri Lankan Folk Piece / Arr. Kuan Nai Chung

Shangri-La  Li Jinguang / Arr. Li Xiaoqi

Pearl of the Orient Lo Tayu / Arr. Weng Chigen

Story of a Love  Carlos Eleta Almaran / Arr. Alfred Wong

Thunder in the Dry Sky  Music from Guangdong / Arr. Li Zhuxin

Duration: approximately 45 minutes, without intermission.

Gaohu: Zhang Yue Ru, Chang Ya-Ling    Pipa: Deng Le
Erhu: Liu Xin Ran,Tian Jie, Sun Hua Ran, Jia Xue Fei     Guzheng: Sou Man Ieong
Zhonghu: Xia Jun    Zhongruan: Choo Boon Yeow
Cello: Han Yang    Dizi: Qian Qing
Double Bass: Yao Yao    Sheng: Jia Lei
Yangqin: Chan Hio Iong    Suona: Guo Shuang Xi
Liuqin: Wei Qing    Percussion: Li Chang, Kuong Pou In